Częstochowa ul. Focha 20 (wejście od ul. Śląskiej) | Poniedziałek - Piątek 9:00-18:00. Sobota: na telefon
34 321 34 88 telefon.png512 860 250

Nasi specjaliści


 

prof. dr hab. n. med.  Zbigniew Gąsior
kardiolog, angiolog, choroby wewnętrzne 

Wykształcenie i rozwój naukowy

 • 1972-1978 studia - Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach - dyplom z wyróżnieniem 
 • 1985 Specjalizacja IIo z chorób wewnętrznych 
 • 1985 Stopień doktora nauk medycznych
 • 1986 Specjalizacja IIo z kardiologii 
 • 1995 Stopień doktora habilitowanego n.med. 
 • 2001 Tytuł naukowy profesora medycyny
 • 2011 Specjalizacja z angiologii 

Praca zawodowa: 1972 – 2001

 • I Katedra i Klinika Kardiologii SUM Katowice-Ochojec: kierownik prof.Leszek Giec, a następnie prof. Maria Trusz-Gluza 
 • 2001 – nadal Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii SUM Ordynator II Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Dorobek naukowy: 330 opublikowanych pełno tekstowych artykułów naukowych, 2 druki zwarte oraz 46 rozdziałów w monografiach Kierownik grantów naukowych finansowanych przez KBN i NCN Recenzent wniosków do tytułu profesora, habilitacji i dysertacji doktorskich Kształcenie młodej kadry: Promotor 14 zakończonych przewodów doktorskich Kierownik specjalizacji 14 lekarzy w dziedzinie kardiologii i 8 lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych 

Główne kierunki pracy badawczej

 • diagnostyka i terapia w ostrych zespołach wieńcowych 
 • diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca oraz chorych ze sztucznymi zastawkami serca
 • diagnostyka i leczenie chorych z ciężką niewydolnością serca 
 • badania nad etiologią zapalną choroby wieńcowej
 • echokardiografia obciążeniowa w diagnostyce choroby wieńcowej; 
 • hemodynamika serca w stymulacji endokawitarnej Działalność organizacyjna: 
 • organizator konferencji naukowo-dydaktycznych o zasięgu ogólnopolskim: „Profilaktyka w Medycynie” oraz „VII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii 2005” 
 • organizator regionalnych obchodów Światowego Dnia Serca
 • organizator i kirownik kursów i warsztatów dla lekarzy w zakresie echokardiografii Funkcje sprawowane w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach: 1996 -2001 Prodziekan Wydziału Lekarskiego ŚAM w Katowicach 2001 do 2008 Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM w Katowicach 2001 do nadal Członek Senatu SUM w Katowicach Funkcje w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym: 2004 - 2007 przewodniczący Oddziału Katowickiego PTK 2007 – 2011 członek Zarządu Głównego PTK 2007 – 2011 przewodniczący Komisji Nauki i Grantów PTK 2011 – 2013 przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK Inne funkcje: 1993 do nadal: członek Zespołu Specjalisty Wojewódzkiego d/s Chorób Wewnętrznych Członek komisji egzaminacyjnych do specjalizacji z chorób wewnętrznych i kardiologii Redaktor naczelny czasopisma „Kardiologia po Dyplomie” od 2012 roku Członek Rady Naukowej czasopisma "Forum kardiologów" , „AnnalesSocietatisAcademiaeMedicaeSilesiensis”, „Wiadomości Lekarskie”; „Kardioprofil”.

Nagrody i odznaczenia

 • Nagrody Rektora SUM za działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową Nagroda Ministra Zdrowia za działalność organizacyjną, naukową i dydaktyczną na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej (2005) Brązowy (1987) i Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000)
 • W dniu 13 października 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy Pan Profesor Zbigniew Gąsior odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności ma rzecz ochrony zdrowia oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej
 • Uhonorowany „Złotą Głowicą” ( za całokształt działalności organizacyjnej, naukowej i dydaktycznej oraz osobisty wkład w rozwój echokardiografii w Polsce
 

dr n. med. Wojciech Martula

urolog, chirurg ogólny, radiolog

               Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista urolog, chirurg. Obronił pracę doktorską: Porównanie klasycznej i laparoskopowej metody operacyjnego leczenia ZPN, dotyczącej zaburzeń płodności męskiej. Współpracował z Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Laserowej Śląskiej Akademii Medycznej, z Kliniką i Katedrą Urologii Śląskiej Akademii Medycznej w zakresie urologii dziecięcej oraz wysiłkowym nietrzymaniem moczu u kobiet. Uczestniczył w programie przeszczepów nerek Śląskiej Akademii Medycznej. Był ordynatorem oddziału Urologii w szpitalach w Bytomiu i Tarnowskich Górach, dyrektorem naczelnym WSS w Gorzowie Wielkopolskim i Lekarzem Naczelnym PCZ w Kartuzach. Jest autorem ponad 15 publikacji naukowych. Odbył roczny staż w Brantwood Hospital w Cleveland , Ohio w USA. Wykonuje wszystkie procedury urologiczne u dorosłych i dzieci.

Specjalizuje się w leczeniu chorób:
 • infekcje dróg moczowych
 • choroby nerek
 • kamica nerkowa
 • nietrzymanie moczu
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 

dr n. med. Andrzej Jasiński
ortopeda-traumatolog, lekarz medycyny sportowej 

               Ordynator oddziału VI Chirurgii i Rekontrukcji Ręki w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgi Urazowej im. J. Daaba w Piekarach Śląskich. Doktor Andrzej Jasiński specjalizuje się w leczeniu urazów, schorzeń oraz zniekształceń wrodzonych i nabytych.

 

dr Ryszard Suliga

chirurg ogólny, chirurg plastyczny 
 

               Ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1981 rok. W 1984 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Od 1989 roku jest specjalistą chirurgii plastycznej po kilkuletnim kształceniu w Tarnowskich Górach, Warszawie oraz Polanicy Zdroju. Jako specjalista chirurgii plastycznej współpracował z Kliniką Otolaryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przeprowadzając tam operacje rekonstrukcyjne oraz plastyki całego nosa  oraz z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Piekarach Śląskich przeprowadzając tam operacje rekonstrukcyjne rozległych ubytków tkanek miękkich kończyn dolnych. Uczestniczył w licznych kursach specjalistycznych w Polsce i za granicą. Jest autorem lub współautorem dziesięciu publikacji w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym.

Ryszard Suliga jest członkiem:
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej

   

dr Krzysztof Jasiński

ortopeda - traumatolog 


Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii urazowo-ortopedycznej w Piekarach Śląskich. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń narządu ruchu.

W zakresie chirurgii kończyny górnej specjalizuje się w:
 • artroskopowe i tradycyjne zabiegi rekonstrukcyjne schorzeń stawu ramienno-łopatkowego, dotyczące w szczególności: niestabilności stawu ramiennego, uszkodzeń pierścienia rotatorów i obrąbka stawowego, zespołów ciasnoty podbarkowej, zmian zwyrodnieniowych i patologii chrzęstno-kostnej stawu ramiennego
 • zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne uszkodzeń pourazowych układu kostno-stawowego kończyny górnej z uszkodzeniem nerwów, naczyń i ścięgien
 • zabiegi artroskopii diagnostycznej i operacyjnej w uszkodzeniach i zmianach zwyrodnieniowych stawu łokciowego i nadgarstka
 • endoprotezoplastykę stawu ramiennego i łokciowego, głowy kości promieniowej i stawów międzypaliczkowych ręki
 • zabiegi artroskopowe, odbarczające i naprawcze w przebiegu uszkodzeń i zespołów neuropatii uciskowych kończyny górnej
 • zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne w zaburzeniach zrostu kostnego, stawach rzekomych, przykurczach stawowych i zmianach bliznowatych kończyny górnej
 • zabiegi mikrochirurgiczne w leczeniu uszkodzeń i zniekształceń ręki oraz nerwów obwodowych
 • zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne „ręki reumatoidalnej” oraz uszkodzeń „sportowych” kończyny górnej. 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

endokrynolog, chirurg ogólny, chirurg onkologiczny 

               Adiunkt Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Gliwicach. Kierownik Zespołu Nowotworów Endokrynnych (dawniej Zespołu Guzów Tarczycy), od początku swojej pracy zawodowej zajmująca się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory tarczycy. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, doniesień zjazdowych czy wykładów z tej dziedziny. Uczestniczka i wykładowca na wielu kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych. Współautorka Polskich Rekomendacji dotyczących Diagnostyki i Leczenia Raka Tarczycy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Rozprawa doktorska: „Analiza wskazań do operacji niedoszczętnych w zróżnicowanych rakach tarczycy” obroniona z wyróżnieniem w 2005 r. Dorobek naukowy oraz cykl publikacji: „Ocena znaczenia prognostyczno-predykcyjnego somatycznych mutacji V600E genu BRAF dla chorych na raka brodawkowatego tarczycy” został bardzo wysoko oceniony w postępowaniu habilitacyjnym.
 
Członek:
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich,
 • Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego,
 • Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej oraz European Thyroid Association (ETA)
Łączy pasję chirurga onkologa-endokrynologa z diagnostyką i leczeniem zachowawczym schorzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego.
 
dr n. med. Tatiana Jasińska
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny estetycznej
 
               Ukończyła Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. W 2011 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt.”Aktywność układu CD40/CD40L u chorych na różne odmiany przewlekłej pokrzywki” otrzymała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie dermatologia. Jest absolwentką Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty Aging przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. W 2011 roku uzyskała tytuł Certyfikowanego Lekarza Medycyny Estetycznej. Odbyła wiele szkoleń z zakresu medycyny estetycznej pod kierownictwem światowych autorytetów w tej dziedzinie m.in.przez prof. Pasquale Motolese (Włochy), prof. Romulo Mene (Brazylia) oraz w uznanych ośrodkach szkoleniowych w kraju pod okiem wybitnych specjalistów, m.in. w Centrum Szkoleniowym Dermatologii Estetycznej Dermed pod kierownictwem prof. Andrzeja Kaszuby w Łodzi, w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice w Warszawie. Poza tym uczestniczy w wielu międzynarodowych oraz krajowych sympozjach naukowych w dziedzinie medycyny estetycznej.

 
               

 

dr n. med. Elżbieta Drewienkiewicz-Suliga

otolaryngolog

               Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 1990 roku. Jest specjalistą otolaryngologii od 1998 roku lecząc operacyjnie w Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala Wojewódzkiego zarówno dorosłych jak i dzieci. W 2000 roku uzyskała w Warszawie stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej dotyczącej wrodzonych torbieli i przetok twarzy i szyi i współistniejących anomalii rozwojowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Jest autorem lub współautorem 18 prac naukowych w piśmiennictwie naukowym, uczestniczyła w wielu konferencjach i kursach zagranicznych i krajowych.
 
Elżbieta Drewienkiewicz-Suliga jest członkiem:
 • Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Sekcji Rynologicznej PTORL
 • Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

   

 

dr Maciej Idzik

chirurg naczyniowy, chirurg onkologiczny, chirurg ogólny

               Starszy asystent Opolskiego Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. Doktor Maciej Idzik specjalizuje się w leczeniu:

 • flebologia
 • limfologia
 • chirurgia gastroenterologiczna
 • skleroterapia żylaków, żył siatkowatych, pajączków
 • leczenie owrzoenia goleni
 • leczenie schorzeń dróg żółciowych, schorzeń proktologicznych
 • chirurgi onkologicznej
 • chirurgia piersi

 


 

dr n. med. Jarosław Szczygieł

neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej

               Lekarz kierujący I Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY”.
 

 

 


 

mgr Bartosz Kapkowski

fizjoterapeuta
 

Wykształcenie:

 • 2009-2012 - Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierunek: fizjoterapia - studia licencjackie
 • 2012-2014 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierunek: fizjoterapia - studia magisterskie 
 • 2016-2017 - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, kierunek: terapia manualna tkanek miękkich - studia podyplomowe

Kursy:

 • 2013 - kurs PNF
 • 2016 - kinesiology taping podstawowy
 • 2017 - strukturalna praca z ciałem w opraciu o łańcuchy mięśniowo - powięziowe
 • 2017 - terapia punktów spustowych
 • 2017 - masaż tkanek głębokich
 • 2018 - medycyna manualna wg lek. med. Radosława Składowskiego - moduł I-IV

mgr inż. Agnieszka Szafrańska

dietetyk


           Agnieszka jest dyplomowanym dietetykiem. Prowadzi poradnie dietetyczne DOBRY DIETETYK℠ w Częstochowie, Zawierciu oraz Pajęcznie. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w szkoleniach, konferencjach oraz śledzi najnowsze badania naukowe. W 2016 r zostało jej nadane specjalne wyróżnienie uznaniowe za znaczący progres wyników w pracy zawodowej w tymże roku. W 2018 r znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych dietetyków sieci DOBRY DIETETYK℠, a w roku 2019 została laureatem ORŁÓW MEDYCYNY.

          W swojej karierze zawodowej uczestniczy w wielu konferencjach oraz szkoleniach, gdzie zdobywa umiejętności pracy z pacjentami i przygotowywania strategii postępowania dietetycznego w niedowadze i nadwadze oraz w róznych jednostkach chorobowych zarówno dorosłych, młodzieży jak i dzieci. Znajduje się na liście dietetyków polecanych przez Fundację Insulinooporności. Do każdego pacjenta ma podejście indywidualne. Do swojej pracy podchodzi z ogromnym zaangażowaniem dostosowując programy żywieniowe do potrzeb i celów pacjentów. Uważa, że tylko takie podejście pozwoli na długotrwałą zmianę złych nawyków żywieniowych. Promuje zdrowy styl życia zarówno poprzez zdrowe odżywianie jak i sport. Pracuje z prawdziwą pasją ponieważ wie, że dzięki jej pracy ludzie zmieniają swoje życie na lepsze.