Częstochowa ul. Focha 20 (wejście od ul. Śląskiej) | Poniedziałek - Piątek 10:00-18:00. Sobota: na telefon
34 321 34 88 telefon.png512 868 250

Nasi specjaliści


 

prof. dr hab. n. med.  Zbigniew GĄSIOR 

Wykształcenie i rozwój naukowy:

 • 1972-1978 studia - Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach - dyplom z wyróżnieniem 
 • 1985 Specjalizacja II0 z chorób wewnętrznych 
 • 1985 Stopień doktora nauk medycznych
 • 1986 Specjalizacja II0 z kardiologii 
 • 1995 Stopień doktora habilitowanego n.med. 
 • 2001 Tytuł naukowy profesora medycyny
 • 2011 Specjalizacja z angiologii 
 

Praca zawodowa: 1972 – 2001

 • I Katedra i Klinika Kardiologii SUM Katowice-Ochojec: kierownik prof.Leszek Giec, a następnie prof. Maria Trusz-Gluza 
 • 2001 – nadal Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii SUM Ordynator II Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Dorobek naukowy: 330 opublikowanych pełno tekstowych artykułów naukowych, 2 druki zwarte oraz 46 rozdziałów w monografiach Kierownik grantów naukowych finansowanych przez KBN i NCN Recenzent wniosków do tytułu profesora, habilitacji i dysertacji doktorskich Kształcenie młodej kadry: Promotor 14 zakończonych przewodów doktorskich Kierownik specjalizacji 14 lekarzy w dziedzinie kardiologii i 8 lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych 

Główne kierunki pracy badawczej: 

 • diagnostyka i terapia w ostrych zespołach wieńcowych 
 • diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca oraz chorych ze sztucznymi zastawkami serca
 • diagnostyka i leczenie chorych z ciężką niewydolnością serca 
 • badania nad etiologią zapalną choroby wieńcowej
 • echokardiografia obciążeniowa w diagnostyce choroby wieńcowej; 
 • hemodynamika serca w stymulacji endokawitarnej Działalność organizacyjna: 
 • organizator konferencji naukowo-dydaktycznych o zasięgu ogólnopolskim: „Profilaktyka w Medycynie” oraz „VII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii 2005” 
 • organizator regionalnych obchodów Światowego Dnia Serca
 • organizator i kirownik kursów i warsztatów dla lekarzy w zakresie echokardiografii Funkcje sprawowane w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach: 1996 -2001 Prodziekan Wydziału Lekarskiego ŚAM w Katowicach 2001 do 2008 Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM w Katowicach 2001 do nadal Członek Senatu SUM w Katowicach Funkcje w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym: 2004 - 2007 przewodniczący Oddziału Katowickiego PTK 2007 – 2011 członek Zarządu Głównego PTK 2007 – 2011 przewodniczący Komisji Nauki i Grantów PTK 2011 – 2013 przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK Inne funkcje: 1993 do nadal: członek Zespołu Specjalisty Wojewódzkiego d/s Chorób Wewnętrznych Członek komisji egzaminacyjnych do specjalizacji z chorób wewnętrznych i kardiologii Redaktor naczelny czasopisma „Kardiologia po Dyplomie” od 2012 roku Członek Rady Naukowej czasopisma "Forum kardiologów" , „AnnalesSocietatisAcademiaeMedicaeSilesiensis”, „Wiadomości Lekarskie”; „Kardioprofil” 

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagrody Rektora SUM za działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową Nagroda Ministra Zdrowia za działalność organizacyjną, naukową i dydaktyczną na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej (2005) Brązowy (1987) i Złoty (2000) Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000).
 • W dniu 13 października 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy Pan Profesor Zbigniew Gąsior odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności ma rzecz ochrony zdrowia oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej.
 • Uhonorowany „Złotą Głowicą” za całokształt działalności organizacyjnej, naukowej i dydaktycznej oraz osobisty wkład w rozwój echokardiografii w Polsce.

Dr n. med. Wojciech Martula

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista urolog, chirurg. Obronił pracę doktorską: Porównanie klasycznej i laparoskopowej metody operacyjnego leczenia ZPN, dotyczącej zaburzeń płodności męskiej. Współpracował z Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Laserowej Śląskiej Akademii Medycznej, z Kliniką i Katedrą Urologii Śląskiej Akademii Medycznej w zakresie urologii dziecięcej oraz wysiłkowym nietrzymaniem moczu u kobiet. Uczestniczył w programie przeszczepów nerek Śląskiej Akademii Medycznej. Był ordynatorem oddziału Urologii w szpitalach w Bytomiu i Tarnowskich Górach, dyrektorem naczelnym WSS w Gorzowie Wielkopolskim i Lekarzem Naczelnym PCZ w Kartuzach. Jest autorem ponad 15 publikacji naukowych. Odbył roczny staż w Brantwood Hospital w Cleveland , Ohio w USA. Wykonuje wszystkie procedury urologiczne u dorosłych i dzieci.
 

Dr Ryszard Suliga

Ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1981 rok. W 1984 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Od 1989 roku jest specjalistą chirurgii plastycznej po kilkuletnim kształceniu w Tarnowskich Górach, Warszawie oraz Polanicy Zdroju. Jako specjalista chirurgii plastycznej współpracował z Kliniką Otolaryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przeprowadzając tam operacje rekonstrukcyjne oraz plastyki całego nosa  oraz z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Piekarach Śląskich przeprowadzając tam operacje rekonstrukcyjne rozległych ubytków tkanek miękkich kończyn dolnych. Uczestniczył w licznych kursach specjalistycznych w Polsce i za granicą.
 

Dr n. med. Tatiana Jasińska

Lekarz posiadający specjalizacje w zakresie medycyny estetycznej. Dermatolog i wenerolog. Wspólnie z mężem dr Krzysztofem Jasińskim zarządza i kieruje pracą personelu kliniki EstiClinic.
Ukończyła Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. W 2011 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt.”Aktywność układu CD40/CD40L u chorych na różne odmiany przewlekłej pokrzywki” otrzymała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie dermatologia. Jest absolwentką Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty Aging przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. W 2011 roku uzyskała tytuł Certyfikowanego Lekarza Medycyny Estetycznej. Odbyła wiele szkoleń z zakresu medycyny estetycznej pod kierownictwem światowych autorytetów w tej dziedzinie m.in.przez prof. Pasquale Motolese (Włochy), prof. Romulo Mene (Brazylia) oraz w uznanych ośrodkach szkoleniowych w kraju pod okiem wybitnych specjalistów, m.in. w Centrum Szkoleniowym Dermatologii Estetycznej Dermed pod kierownictwem prof. Andrzeja Kaszuby w Łodzi, w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice w Warszawie. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych oraz krajowych sympozjach naukowych w dziedzinie medycyny estetycznej.